Bilimsel Aktiviteler

2015 Bilimsel Programı

7-8 Ocak 2015 - Acıbadem Üniversitesi Temporal Kemik Diseksiyon Kursu (Istanbul). Eğitici ve Konferans: Stapedektomi

16 Ocak 2017 ? EAONO Guidelines on Vertigo (Istanbul). Moderatör

24 Ocak 2015 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi VNG/VHIT ve VEMP Kursu (Eskişehir). Konferans: Çeşitli periferik vesantral vestibüler hastalıkların değerlendirilmesinde ENG/VNG ve VHIT bulguları

20-21 Şubat 2015 ? MSOA ve TKBBV KışToplantısı. Vertigo, Günümüz ve Gelecek (BayındırHastanesi Söğütözü ? Ankara) Moderatör: Meniere hastalığı ve tedavisi

19-21 Mart 2015 - 27th International Winter Course (Val Pusteria ? İtalya). Lecture: Sudden deafness versus Meniere?s Syndrome, Panel: Retraction pockets, Lecture: European guidelines cholesteatoma, Panel: Otosclerosis

27-28 Mart 2015 ? 13. Videokonferanslar (Adana). Konferans: Balontuboplasti

7-8 Nisan 2015 - 6 th International Workshop Clermont-Audiologie?From inner ear to brain, revealing hidden dysfunctions (Clermont ? Ferrand / Fransa) Konferans: "The low and high frequency responses of peripheral vestibular system : Where do they coincide ? "

10-11 Nisan 2015 - Sivas Otoloji Toplantısı (Sivas). Panel (Moderatör) Kronik Otitis Media, Güncel Tanı ve Tedavi. Panel (Konuşmacı) Panel: Vertigo, GüncelTanıveTedavi.

14-15 Mayıs 2015 - II Temporal Bone Dissection Course ?Hands On? (HONORARY GUEST FACULTY) Eğitici ve Key Lecture??Stapedotomy in difficult cases.

22-23 Mayıs 2015 - Vertigo Academy International?2 (Moscow ? Russia) Kongre BAŞKANI, Moderator: Non-Meniere Vestibular Disease Chairman: Plenary Lecture. Messages to take home.

8-11 Haziran 2015 - 3rd Congress of European ORL-HNS (Prag ? ÇekCumhuriyeti) Moderatör: Middle ear ventilation, Key note lecture: Lasers in otosclerosis surgery, Moderator: Pediatric Cholesteatoma

25-26 Haziran 2015 - 1st International Balloon Eustachi Tuboplasty (BET) Symposium. Kadavradiseksiyonu

29 Haziran 2015 ? Jikei University (Tokyo ? Japan) ? Lecture: New technology in Vestibular Evaluation

30 Haziran ? 3 Temmuz 2015 - Politzer Meeting with World Otology Congress (Niigata ? Japan). Moderatör: İlerlemiş kolesteatoma tedavisi teknikleri, Moderatör: Timpanoplastide karar verme prensipleri, Oturum başkanı ve konuşmacı: Otoskleroz vestapes cerrahisi: Zor olgular, Konferans: Otoskleroz ve stapes cerrahisi: Komplikasyonlar

22 Ağustos 2015 - EAONO Train the Trainer Course. Uzakdoğu KBB Uzmanlarının Eğitimi

2-4 Eylül 2015 ? Oto Alex 2015 (İskenderiye ? Mısır) Konferans: Zor stapedektomiler, Konferans: Başdönmeli hastaların tanı ve tedavisi

2 Ekim 2015 ? Cenevre Üniversitesi (Cenevre ? İsviçre). Konferans: New technology in Vestibular Evaluation

18-20 Ekim 2015 - 7th International Meniere's Disease and Inner Ear Disorders. VAI Session: Moderator: Positional Vertigo

23 Ekim 2015 ? Rotterdam Üniversitesi (Rotterdam ? Hollanda) Konferans: Kafakaidesi cerrahisinde fasiyalsinir yaklaşım teknikleri.

Tıbbi Kadromuz
Etkinlik Takvimi
Basında KBB Klinik
Ameliyat Sonrası
Ödüller
Bunları Biliyor musunuz?
"Çocuklukta horlama ve tıkanmaya neden olan geniz eti ve bademcik sorunu çözülmediği taktirde erişkin yaşamda apne riski artmaktadır."
Eğitim Programlarımız