Bilimsel Aktiviteler

2018-2019 Bilimsel Programı

Panelist: Orta ve iç kulak cerrahileri komplikasyonları. II. Olgularla KBB Kongresi, 21-23 Eylül 2018 – Malatya

Kongre Başkanı – Vertigoya Pratik Yaklşım -10, 28-30 Eylül Pamukkale, Denizli.

Moderatör - Classification of vestibular disease. Vertigoya Pratik Yaklşım -10, 28-30 Eylül Pamukkale, Denizli.

Konferans – Vertigoda akılcı ileç kullanımı - Vertigoya Pratik Yaklşım -10, 28-30 Eylül Pamukkale, Denizli.

Vertigo in Children. Global care: Otolaryngology in Italian Paediatric Hospitals. 5-6 October 2018, Florence, Italy

Moderatör: Vertigo, Fırat-Dicle Havzası KBB ve BBC Derneği ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri 35. Sempozyumu. 20 Ekim 2018 Elazığ

Panelist: Editöre Sorun. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya

Moderatör: Östaki tüpü hastalıkları. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya

Moderatör: Keşke yapmasaydım. 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 7-11 Kasım 2018, Antalya

Konferans: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi KBB Günleri – 7 Kasım 2018, Ankara

2015 Bilimsel Programı

7-8 Ocak 2015 - Acıbadem Üniversitesi Temporal Kemik Diseksiyon Kursu (Istanbul). Eğitici ve Konferans: Stapedektomi

16 Ocak 2017 - EAONO Guidelines on Vertigo (Istanbul). Moderatör

24 Ocak 2015 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi VNG/VHIT ve VEMP Kursu (Eskişehir). Konferans: Çeşitli periferik vesantral vestibüler hastalıkların değerlendirilmesinde ENG/VNG ve VHIT bulguları

20-21 Şubat 2015 - MSOA ve TKBBV KışToplantısı. Vertigo, Günümüz ve Gelecek (BayındırHastanesi Söğütözü ? Ankara) Moderatör: Meniere hastalığı ve tedavisi

19-21 Mart 2015 - 27th International Winter Course (Val Pusteria ? İtalya). Lecture: Sudden deafness versus Meniere?s Syndrome, Panel: Retraction pockets, Lecture: European guidelines cholesteatoma, Panel: Otosclerosis

27-28 Mart 2015 ? 13. Videokonferanslar (Adana). Konferans: Balontuboplasti

7-8 Nisan 2015 - 6 th International Workshop Clermont-Audiologie?From inner ear to brain, revealing hidden dysfunctions (Clermont ? Ferrand / Fransa) Konferans: "The low and high frequency responses of peripheral vestibular system : Where do they coincide ? "

10-11 Nisan 2015 - Sivas Otoloji Toplantısı (Sivas). Panel (Moderatör) Kronik Otitis Media, Güncel Tanı ve Tedavi. Panel (Konuşmacı) Panel: Vertigo, GüncelTanıveTedavi.

14-15 Mayıs 2015 - II Temporal Bone Dissection Course ?Hands On? (HONORARY GUEST FACULTY) Eğitici ve Key Lecture??Stapedotomy in difficult cases.

22-23 Mayıs 2015 - Vertigo Academy International?2 (Moscow ? Russia) Kongre BAŞKANI, Moderator: Non-Meniere Vestibular Disease Chairman: Plenary Lecture. Messages to take home.

8-11 Haziran 2015 - 3rd Congress of European ORL-HNS (Prag - ÇekCumhuriyeti) Moderatör: Middle ear ventilation, Key note lecture: Lasers in otosclerosis surgery, Moderator: Pediatric Cholesteatoma

25-26 Haziran 2015 - 1st International Balloon Eustachi Tuboplasty (BET) Symposium. Kadavradiseksiyonu

29 Haziran 2015 - Jikei University (Tokyo ? Japan) ? Lecture: New technology in Vestibular Evaluation

30 Haziran - 3 Temmuz 2015 - Politzer Meeting with World Otology Congress (Niigata - Japan). Moderatör: İlerlemiş kolesteatoma tedavisi teknikleri, Moderatör: Timpanoplastide karar verme prensipleri, Oturum başkanı ve konuşmacı: Otoskleroz vestapes cerrahisi: Zor olgular, Konferans: Otoskleroz ve stapes cerrahisi: Komplikasyonlar

22 Ağustos 2015 - EAONO Train the Trainer Course. Uzakdoğu KBB Uzmanlarının Eğitimi

2-4 Eylül 2015 - Oto Alex 2015 (İskenderiye ? Mısır) Konferans: Zor stapedektomiler, Konferans: Başdönmeli hastaların tanı ve tedavisi

2 Ekim 2015 - Cenevre Üniversitesi (Cenevre - İsviçre). Konferans: New technology in Vestibular Evaluation

18-20 Ekim 2015 - 7th International Meniere's Disease and Inner Ear Disorders. VAI Session: Moderator: Positional Vertigo

23 Ekim 2015 - Rotterdam Üniversitesi (Rotterdam - Hollanda) Konferans: Kafakaidesi cerrahisinde fasiyalsinir yaklaşım teknikleri.

Tıbbi Kadromuz
Etkinlik Takvimi
Basında KBB Klinik
Ameliyat Sonrası
Ödüller
Bunları Biliyor musunuz?
"Kulak kirinin temizlenmesi alışkanlık yapmaz."
Eğitim Programlarımız