Kısa Özgeçmiş

 

YAYINLAR
Konaklioglu M.; Ozmen O. A.; Unal O. F.. Stahl syndrome (Satiro?s ear). Otolaryngology ? Head and Neck SurgeryVolume 137, Issue 4, Pages 529-696 (October 2007)

TEBLİĞLER
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1Konaklıoğlu M., Ünal Ö. F.; Sungur A.; Özdemir P.; Hoşal A. Ş.; Güllü İ.  Dil kanserlerinde VEGF-C ve VEGF-D faktörlerinin histopatolojik parametreler, lenf nodu metastazı, sağkalım süreleri üzerine etkilerinin incelenmesi. 8. Uluslararası ?Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi?, 15-17 Mayıs 2008 Ankara.

B2. Bajin D.; Konaklıoğlu M., Öğretmenoğlu O. Pott?s Puffy Tümörü: Endoskopik yaklaşım yeterli mi?. 8. Uluslararası ?Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi?, 15-17 Mayıs 2008 Ankara Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1.Asi A.; Konaklıoğlu M.; Yılmaz T. Ağız tabanında büyük epidermoid inklüzyon kisti. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26 ? 31 Mayıs 2007 Antalya.
C2. Konaklıoğlu M.; Süslü A. E.; Yücel Ö. T.; Öğretmenoğlu O.; Önerci T. M.Allerjik rinit ön tanılı hastalarda deri prick testi sonuçlarımız. 28. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21 ? 26 Mayıs 2005 Antalya. KİTAP BÖLÜMLERİ
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:
1) ?Aüriküla anomalileri ve cerrahi rekonstrüksiyonları?, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım, Pediatrik otolaringoloji,. Editör Metin Önerci, Faruk Ünal Haziran 2006, cilt 2, sayı 2, s:38-44.
2) Kulak Burun Boğaz Tedavi uygulamaları (Yazarlar komitesi). Editör: Prof. Dr. Ergin Turan, Hacettepe Üniversitesi yayınları, 2010 Ankara.

Çeviri kitap ve kitap bölümleri:
1)Atlas of Head & Neck Surgery ? Otolaryngology. Advanced cancer of larynx. Ed. Byron J. Bailey, Karen H. Calhoun. Lippincott ? Williams & Willkins, USA 2010. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Atlası. İleri evre larinks kanseri. Çeviri Ed. Nazım Korkut. Güneş Kitapevi, Ankara, 2011 
2) Atlas of Head & Neck Surgery ? Otolaryngology. Voice rehabilitation after laryngectomy. Ed. Byron J. Bailey, Karen H. Calhoun. Lippincott ? Williams & Willkins, USA 2010. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Atlası. Larinjektomi sonrası ses rehabilitasyonu. Çeviri Ed. Nazım Korkut. Güneş Kitapevi, Ankara, 2011

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar
1) Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
2)Türk Tabipler Odası

 

Tıbbi Kadromuz
Etkinlik Takvimi
Basında KBB Klinik
Ameliyat Sonrası
Ödüller
Bunları Biliyor musunuz?
"Soğuk algınlığı, nezle ve gripte verilen ilaçlar tedavi edici değil şikayetleri azaltıcı özelliktedir."
Eğitim Programlarımız