Tebliğler

 

 • 1-Two cases of laryngeal chondroma presentIng as neck mass . M.K. BOZKURT, L. SAYDAM, T. ÖZÇELİK 3. TÜRK İTALYAN LARENGOLOJİ KONGRESİ 15-16 ekim 2004 -Chieti ? Italya
 • 2. The use of cyanoacrylate for wound closure ın head and neck surgery. M.K. BOZKURT, L. SAYDAM, T. ÖZÇELİK 3. TÜRK İTALYAN LARENGOLOJİ KONGRESİ -Chieti ? Italya

  3-Auriküler psödokist: olgu sunumu. M.K. BOZKURT, L. SAYDAM, T. ÖZÇELİK. 27. ULUSAL ORL VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ Antalya-2003

 • 4. Laringeal kondrom: 2 olgu sunumu M.K. BOZKURT, L. SAYDAM, T. ÖZÇELİK 27. ULUSAL ORL VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ antalya-2003    
 • 5. Tiroid trabeküler adenomu M.K. BOZKURT, L. SAYDAM, T. ÖZÇELİK 28. ULUSAL ORL VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ antalya-2005
 • 6. Maksiller sinüsün izole aspergillus enfeksiyonu M.K. BOZKURT, T. ÖZÇELİK, L. SAYDAM 28. ULUSAL ORL VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ antalya-2005
 • 7. Rhinogenic headache and endoscopic sinus surgery. Özçelik T.,Özgirgin N., Perçin AK,  Akşit M., Saydam L., Koybası S. 4th European Congress of Otorhino-Laryngology Head and Neck Surgery  13-18 Mayıs 2000 Berlin.
 • 8. Factors affecting the outcome of ICWT in managing cholesteatoma. Özgirgin N., Akşit M., Özçelik T. 4th European Congress of Otorhino-Laryngology Head and Neck Surgery 13-18 Mayıs 2000  Berlin.
 • 9.Investigation of allergy screening tests in sinusitis. Özçelik T., Perçin AK.,  Özgirgin N., Akşit M. XVIII Congress of European Rhinologic Society 25-29 June 2000 Barcelona.
 • 10. Can we predict the postoperative outcomes in tympanoplasties? Özgirgin N., Özçelik T., Saydam L. Reported in 6th International Conference on Cholesteatoma &Ear Surgery Meeting ? 29 June ? 02 July 2000, Cannes, France
 • 11. Vertigonun Değerlendirilmesinde Videonistagmografi. Kızılkaya N, Genç E., Özçelik T, Özgirgin N., Perçin AK, Akşit M, Saydam L. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir.
 • 12. Profesyonel Ses Sanatçılarının Videolaringostroboskopik Ve Bilgisayar Tabanlı, Çok Parametreli Akustik Değerlendirilmesi.   Akşit M., Özçelik T., Saydam L., Genç E., Perçin AK., Özgirgin N. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
 • 13. Obstrüktif Gece Apneli Hastalarda Polisomnografi ? Rinomanometri Korelasyonu  Perçin AK.,  Genç E.,  Saydam L., Özgirgin N., Özçelik T., Akşit M. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
 • 14. Meniere Hastaliği Tedavisinde Yenilikler.  Özçelik T.,  Özgirgin N., Genç E., Perçin AK, Akşit M., Saydam L. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
 • 15. Vertigonun Tanisinda Monotermal Kalorik Stimulasyon İle Karar Verilebilir mi?  Genç E., Özçelik T., Kızılkaya N., Özgirgin N., Saydam L.,  Perçin AK., Akşit M. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir; 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, 13-18 May, 2000 Berlin, Germany.
 • 16. İdiopatik İşitme Kayiplarinda Güncel Yaklaşim.  Perçin AK., Genç E., Saydam L.,  Özçelik T.,  Özgirgin N., Akşit M. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
 • 17. Akustik Nörinom Tanısında Öncelikler. Genç E., Kızılkaya N., Özgirgin N., Perçin AK., Özçelik T.,  Akşit M., Saydam L. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
 • 18. Akustik Nörinom Cerrahisinde Kritik Aşamalar.  Özgirgin N.,  Özçelik T.,  Perçin AK., Saydam L., Genç E., Akşit M. 25. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde Sunulmuştur. 18-22 Eylül 1999 İzmir
 • 19. Ig E levels in pediatric sinusitis patients. Perçin AK., Özçelik T., Akşit M., Gürcan B., Özgirgin N. ERS&ISIAN Meeting?98 28 July-1August 1998 Vienna, Austria.
 • 20. Temporalis fascia versus cartilage-perichondrial composite grafts. Özçelik T., Özgirgin N., Gürcan B., Perçin AK., Akşit M.  Reported 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey.
 • 21.  Prognostic factors of open technique tympanoplasties. Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Özçelik T. Reported 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey.
 • 22. Alprozolam in tinnitus patient. Gürcan OB, Perçin AK, Özçelik T., Akşit M., Kızılkaya N., Özgirgin N.  Reported 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey.
 • 23. An unusual presentation: Malignant external otitis and osteomyelitis of the skull base. Özçelik T., Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Çamurdanoğlu M., İnanır S.  Reported 21. Politzer Society Meeting 7-11 June 1998 Antalya, Turkey.
 • 24. Maksillofasial kırıklı hastalara yaklaşımımız. Gürcan OB., Özçelik T., Perçin AK, Özgirgin N. 24. Ulusal ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997 Antalya.
 • 25. BPPV li hastalarda pozisyonel nistagmus ENG özellikleri.  Kızılkaya N., Özgirgin N., Perçin AK,. Gürcan OB., Özçelik T.  24. Ulusal ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997 Antalya.
 • 26. Çocuklarda işitme tayininde karşılaşılan güçlükler. Kızılkaya N., Gürcan OB., Özçelik T., Perçin AK,. Özgirgin N. 24. Ulusal ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 23-27 Eylül 1997 Antalya.
 • 27. Early postoperative infections after tympanoplasty. Özgirgin N., GürcanB., Özçelik T., Perçin AK. Reported in XVI. World Cogress of  Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997 Sydney.
 • 28. Tympanic membrane reconstruction in adhesive otitis media. Perçin AK., Özgirgin N., Özçelik T., Gürcan B. Reported in XVI. World Cogress of  Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997 Sydney.
 • 29. Konjenital dakriostenozlu çocuklarda nazolakrimal kanalın entübasyonu. Gürcan B., Sınav S., Özçelik T., Yüksel T., Perçin AK., Özgirgin N. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi             KBB Anabilim Dalı 14.  Akademik Haftası. 1-4 Eylül 1996 İstanbul.
 • 30. Üst GIS Endoskopisinde saptanan farynx-larynx patolojileri. Ateş KB., Öksüzoğlu G., Özçelik T., Gürcan B., Perçin A.  The Turkısh Journal of  Gastroenterology. Vol 5, Suppl 1, B39, 1996.
 • 31. Cholesteatoma and ossicular chain. Özgirgin N., Perçin AK., Gürcan B., Özçelik T. Politzer Society  Meeting. 6-8 June 1996, Budapest, Hungary.
 • 32. Adhesiv otitis media and its treatment.  Özgirgin N., Gürcan B., Özçelik T., Perçin AK. 2nd Biennial International Symposium: Modern Problems of Physiology and Pathology of Hearing. Moscow, October 23-25, 1995
 • 33. Reconstruction policies of the tympanic membrane in various types of chronic otitis media. Özgirgin N., Özçelik T., Aksoy S., Gürcan B. Reported in Politzer Society International Conference, Bordeaux, June 16-18, 1994.
 • 34. Audiologic findings in kernicteric patients. Önerci M.,Özçelik T., Aksoy S., Özçelik U., Sennaroğlu L.  XV.World Congress of Otorhınolaryngology Head and Neck Surgery. 20-25 June, İstanbul. 1993.
 • 35. Cochlea vestibular functions in thalassaemic patients. Şenol S., Gümrük F.U.,  Özçelik T., Belgin E., Önerci M. 2nd International Meeting in Audıology for the Mediterranean Countries, 6th Panhellenic Meeting ın Otolaryngology Head&Neck Surgery. October 5-9 1991.Greece.

VİDEO TEBLİĞLER

 • 36. Otoskleroz. Özçelik T. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995 Antalya.
 • 37. Fasiyal sinir cerrahisi. Özçelik T. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995 Antalya.
 • 38. Translabirenter vestibuler nörektomi. Özgirgin N., Özçelik T., Gürcan B., Perçin AK. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası, 7-9 Eylül 1994, İstanbul.
 • 39. Total Fasial Sinir Dekompresyonu. Özgirgin N., Özçelik T.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi K.B.B Anabilim Dalı 13. Akademik Haftası, 7-9 Eylül 1994, İstanbul

 

Tıbbi Kadromuz
Etkinlik Takvimi
Basında KBB Klinik
Ameliyat Sonrası
Ödüller
Bunları Biliyor musunuz?
"Çocuklukta horlama ve tıkanmaya neden olan geniz eti ve bademcik sorunu çözülmediği taktirde erişkin yaşamda apne riski artmaktadır."
Eğitim Programlarımız