Ulusal Kongreler
 • Periferik vertigonun cerrahi tedavisi, (Panelist) Ulusal Otoloji Kongresi, 11-12 Mayıs 2012 ? Antalya
 • Revizyon stapes cerrahisi, Ulusal Otoloji Kongresi, (Panel moderasyonu) 11-12 Mayıs 2012 ? Antalya
 • Kolesteatom oluşumundan sorumlu faktörler tedavi planlamasında yönlendirici olablir mi? (Konferans) Eskişehir KBB Derneği Aylık Toplantısı, 08 Mayıs 2012
 • Otolojik cerrahi olgu sunumları (Panel Moderatörü) Mersin Üniversitesi KBB ABD Transtemporal, transpetrozal yaklaşımlar kadavra disseksiyon kursu. 2 Mayıs 2012
 • Travmatik fasiyal sinir paralizileri. (Panel Moderatörü) KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Uluslararası Kongresi. 26 Nisan 2012, Ankara
 • Stapedektomi ve Timpanoplasti operasyonları ? Kulak cerrahisi Kursu GATA 17-18 Nisan 2012
 • Otolojik Cerrahinin Felsefesi. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu ? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Konferans ve Instructor) 13-15 Nisan 2012 ? İstanbul
 • Stapedektomi (Videokonferans) ) Çukurova KBB Derneği Videokonferanslar toplantı dizisi ? 31 Mart 2012
 • Kolesteatomlu olguya yaklaşım (Panelist) Çukurova KBB Derneği Videokonferanslar toplantı dizisi ? 31 Mart 2012
 • Vestibüler Rehabilitasyon (Konferans), Vertigoya Terapötik yaklaşım- Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 24 Mart 2012 ? Eskişehir
 • Kolesteatomlu Kronik Otitis Media ? Kapalı teknik yaklaşımları (Konferans) Otitis Media Sempozyumu ? Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği 25 Şubat 2012 ? Ankara
 • Orta kulağa yaklaşım. Kadavra temporal kemik disseksiyon kursu (Konferans ve Instructor) İstanbul Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü 17-18 Şubat 2012
 • Kurs Eğitmeni, Başkanı ? 10 Aralık 2011 ? Bayındır Hastaneleri Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu -2 (ABOTT ve ERİŞÇİ Ortaklığı ile)
 • Panel moderatörü: Timpanoplasti teknikleri ? 25-26 Kasım 2011 ? Kohlear implantasyon ve Nörotoloji Kongresi, Adana
 • Panel: Vertigo cerrahisi ? 26-30 Ekim 2011 ? Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya
 • Eğitmen : Temporal Kemik Disseksiyon Kursu ? 7-8 Ekim 2011 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Cerrahi kurs eğitmeni: GATA KBB Temel Otolojik Cerrahi Kursu ? 28-29 Haziran 2011, Ankara
 • Panel Moderatörü Sınırlı kolesteatomalar (KBB BBC Derneği Aylık Toplantısı) ? 4 Haziran 2011, Ankara
 • Moderatör: Otoloji ve Nörotoloji Derneği Kongresi ? 6 Mayıs 2011, Samsun
 • Konferans: Vertigo tanı ve tedavisinde ilk basamak (Aile hekimleri için) ? 29 Nisan 2011, Malatya
 • Konferans: Pediatrik kolesteatoma ? EONO toplantısı- 24 Nisan 2011, Aydın
 • Videokonferans: Travmatik fasiyal sinir paralizilerinde cerrahi ? Surgical Tecniques in ENT (KBB BBC Derneği Toplantısı) ? 22 Nisan 2011, Kuşadası
 • Panel moderatörü: Ani işitme kayıpları ? KBB Akademisi Toplantısı ? 16 Nisan 2011, Dalaman
 • Konferans: Attik kolesteatomuna yaklaşım ? Çukurova KBB Derneği Videokonferanslar topl. 19 Mart 2011, Adana
 • Konferans: Kolesteatom ? Mersin Üniversitesi Otoloji Kursu ? 9 Mart 2011, Mersin
 • Kurs: A dan Z ye Timpanoplasti (Hem toplantı Başkanı ve hem de Konuşmacı) ? 5 Mart 2011, Ankara
 • Konferans: Otoimmün işitme kayıpları ? Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Aylık toplantısı konuk konuşmacı ? 22 Şubat 2011, İstanbul TKBBV Toplantı Salonu
 • Konferans: Vertigo tanı ve tedavisinde ilk basamak (Aile hekimleri için) ? 11 Şubat 2011, Ankara Crown Plaza Otel ,
 • Uluslararası İndeksler, Neden Önemli ? Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık ? 26 Kasım 2010 ? Ankara (TUBITAK) ? Konferans
 • Bilimsel araştırma etiği, ilkeleri ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Panelist
 • Kulak cerrahisinde fasiyal sinir ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Kurs sorumlusu
 • Ofis ortamında vestibüler testler ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Kurs sorumlusu
 • Kolesteatoma 29 Ekim 2010 ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Panel moderatörü
 • Temporal kemik disseksiyonu ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Kurs sorumlusu
 • Meniere hastalığının güncel tedavisi ? 7.İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon sempozyumu ? 16 Ekim 2010, Bodrum ? Panel moderatörü
 • Objektif vestibüler testler ? Vertigo Akademi ? 30 Eylül-3 Ekim 2010, Girne ? Kurs eğitmeni
 • Elektronistagmografi ve Nistagmografi Uygulama ve Yorumlama ? Odyoloji Kongresi ? 26 Eylül 2010, İzmir ? Konferans
 • Timpanoplasti teknikleri ? Bayındır Hastanesi Eğitsel Aktivitesi ? 23 Eylül 2010, Ankara ? Kurs sorumlusu
 • Vertigoya Pratik Yaklaşım ? Bayındır Hastanesi Eğitsel Aktivitesi ? 18 Eylül 2010, Ankara ? Kurs sorumlusu
 • Otoimmün iç kulak hastalıklarının tanı ve tedavisi ? Fırat Dicle Havzası KBB Derneği toplantısı ? 16 Eylül 2010, Elazığ. ? Konferans
 • Kolesteatom nüksünde tanı yöntemleri ve çözüm yolları ? İstanbul KBB-BBC Derneği Toplantısı ?5 Haziran 2010, İstanbul ? Konferans
 • Kronik otitis media cerrahisinde işitme ? 3. Avrasya Tıp Günleri ? 21 Mayıs 2010, İstanbul
 • Effuzyonlu otitis media ? 1. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi ? 13-15 Mayıs 2010, Kıbrıs ? Panel Moderasyonu
 • Zor stapedektomiler ? 1. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi ? 13-15 Mayıs 2010, Kıbrıs ? Videokonferans
 • Revizyon stapedektomiler ? İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 21. Akademik Haftası (Politzer Videokonferans Sempozyumu ile birlikte) ? 10-12 Mayıs 2010, İstanbul Panel Moderasyonu
 • Kolesteatoma ? - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 21. Akademik Haftası (Politzer Videokonferans Sempozyumu ile birlikte) ? 10-12 Mayıs 2010, İstanbul Panel Moderasyonu
 • Meniere hastalığında güncel tedavi ? 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 8-10 Nisan 2010 ? Ankara, Konferans
 • Travmatik fasiyal paraliziler ? Adana KBB BBC Derneği Videokonferanslar (Otolarengolojide güncel konular) toplantısı ? 27-28 Mart 2010, Adana ? Konferans
 • Zor stapedektomiler ? SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ? Konferans ? 26 Mart 2010, Ankara ? Konferans
 • Otitis Media?da Kanıta Dayalı Tıp ? Uludağ KBB Günleri ? 12-14 Mart 2010, Bursa ? Panel moderasyonu
 • Konferans ? KOM? da Cerrahi Zamanlama : Endikasyonlar ve Teknikleri ? SB Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ? 12 Şubat 2010
 • Temporal Kemik Disseksiyonu . Türk KBB BBC Vakfı Aylık toplantısı ? 9 Şubat 2010 ? İstanbul
 • Timpanoplastilerde güncel yaklaşım Orta Karadeniz KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı?nın ortak toplantısı Konferans (Davetli konulmacı)15 Ocak 2010 ? ? Samsun
 • Otoskleroz. 21. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim 2009. Belek ? Antalya. Panelist
 • Fasial Sinir: Kulak cerrahisinin kabusu. Güvenl, cerrahi için pratik notlar. 28-31 Ekim 2009. Belek ? Antalya. Kurs eğitmeni
 • Ofis ortamında vertigonun değerlendirilmesi ve tedavisi. 28-31 Ekim 2009. Belek ? Antalya. Kurs eğitmeni
 • Stapedektomide zor olgular. Gaziantep KBB Derneği Bilimsel Toplantısı. 13 Mayıs 2009 Gaziantep. Konferans
 • Otoloji ve nörotolojide geçmiş, günümüz ve gelecek. 2. Uluslararası yapay organlar ve destek sistemleri kongresi. 23-26 Nisan 2009. Antalya (Konferans)
 • Meniere hastalığı tanı ve tedavisi. Otoloji ve Nörotoloji Derneği Eğitsel Faaliyetleri IV: Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi. 14-15 Mart 2009 Ankara (Konferans)
 • Otoskleroz cerrahisinde zor olgular. Otoloji ve Nörotoloji Derneği Eğitsel Faaliyetleri IV: Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi. 14-15 Mart 2009 Ankara (Video Konferans)
 • İşitme kayıplı çocuğa yaklaşım. Türk KBB Vakfı Ankara Şubesi Aylık Eğitim Toplantısı. 12 Mart 2009, Ankara (Moderatör)
 • Kolesteatom tedavisi. Çukurova KBB BBC Derneği Videokonferanslar Toplantısı. 22-23 Mart 2008, Adana. (Panelist)
 • Pediatrik otitler ve timpanoplasti. Cerrhpaşa Akademik Haftası. 5-7 Mayıs 2008. İstanbul. (Panelist)
 • Meniere Hastalığında güncel tedavi. KBB BBC Derneği Uluslararası Toplantısı. 15-17 Myıs 2008. (Konferans)
 • Timpanoplastide prognostik faktörler. 4. Kohlear İmplantasyon; Otoloji; Nörotoloji ; Odyoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2007, İzmir. (Lecture)
 • Çocuklarda vertigo. Otoloji Nörotoloji Derneği 2. Sempozyumu. 25-26 Ekim 2007, Ankara, (Lecture)
 • Kolesteatomlu kronik otitis mediada ossiküler rekonstruksiyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Günleri. 6-9 Eylül 2007, Çeşme İzmir. (Panelist)
 • Siz olsaydınız ne yapardınız? Ustaların görüşü. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Fırat Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz Dernekleri 26. KBB Klinikleri Bölgesel Toplantısı. 29 Ağustos ? 2 Eylül 2007 Elazığ. (Panelist).
 • İşitme kayıplı çocuğa yaklaşım. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği 25. KBB Klinikleri Bölgesel Toplantısı. 20-22 Haziran 2007 Malatya (Moderatör)
 • Miringoplasti. 29. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya. (Kurs)
 • Kulak cerrahisinde fasial sinir ve travmatik fasial sinir paralizileri. 29. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya. (Kurs)
 • Kolesteatom tedavisinde rasyonel yaklaşım. 29. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya. (Lecture)
 • Otoskleroz. 5. Akademi Toplantısı. 12-14 Nisan 2007 Samsun. (Panelist)
 • Zor stapedektomiler: Çözüm. Çukurova KulakBurun Boğaz Derneği ? Video Konferanslar 5. KBB de Güncel Konular. 31 Mart ? 1 Nisan 2007. Adana.
 • Kolesteatom tedavisinde minimal invaziv girişimler. Otoloji Nörotoloji Derneği Bilimsel Toplantıları: Otoloji ve Nörotolojide işitsel ? görsel konferanslar. 22-23 Aralık 2006, Ankara. (Lecture)
 • Denge bozukluklarında ENG ve VNG. Nörootoloji Simpozyumu II. 26-29 Ekim 2006 Antalya. (Lecture)
 • Denge bozukluğu olan hastaya yaklaşım. Nörootoloji Simpozyumu II. 26-29 Ekim 2006 Antalya. (Panelist)
 • Periferik Fasial Paralizide de tanı ve tedavi algoritması. Nörootoloji Simpozyumu II. 26-29 Ekim 2006 Antalya. (Panelist)
 • Meniere tedavisinde intratimpanik enjeksiyon. (Dr. Fazıl Necdet Ardıç ile birlikte) 4. Akademi Toplantısı. 13-15 Nisan 2006 Ankara. (Kurs)
 • Kolesteatoma (Attik kolesteatomlarına yaklaşım) ? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası toplantısı. 22-25 Mart 2006, Ankara (Panel Moderatörü)
 • Stapedektomi ? 3. Kohlear İmplantasyon Otoloji- Nörotoloji Odyoloji Kongresi 25-26 Aralık 2005, Ankara (Panelist)
 • Meniere hastalığı ? Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2005 toplantısı ? Vertigo. (Konferans)
 • Meniere hastalığı ? 5. Növiba Vertigo Sempozyumu. 30 Eylül ? 1 Ekim 2005 İstanbul (Konferans)
 • Stapes Cerrahisi ? Olgu tartışmaları. 8. GATA KBB Günleri. 15-18 Eylül 2005 Antalya. (Panel Moderatörü)
 • Fasial sinir lezyonları. 8. GATA KBB Günleri. 15-18 Eylül 2005 Antalya. (Panel Konuşmacısı)
 • Miringoplasti. 28. Uulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 21-26 Mayıs 2005 Antalya (Kurs)
 • Kolesteatomun tedavisinde kritik noktalar. 28. Uulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 21-26 Mayıs 2005 Antalya (Kurs)
 • Otoloji ve nörotoloji: Dün, bugün ve geleceğe bakış. TKBB BBC Vakfı 3. Akademi Toplantısı. 14-16 Nisan 2005, Çeşme ? İzmir (Konferans).
 • Kronik otitis media cerrahisi: Niçin ve nasıl? Otit Sempozyumu. 8 Ocak 2005 İstanbul. (Panel konuşmacısı)
 • Ossiküloplasti: Kişisel deneyimler. Ankara Otorinoaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Toplantısı. 25 Kasım 2004 Ankara (Panel Konuşmacısı)
 • Fasial paralizilerde güncel tedavi. Kulak Burun Boğazda Harvard Uygulamaları 2. Sempozyumu. 17-19 Mayıs 2004 İstanbul (Panel Konuşmacısı)
 • Fasial paralizlerde güncel tedavi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği Aylık Bilimsel Toplantısı. 12 Mayıs 2004.Kocaeli (Konferans)
 • Miringoplasti teknikleri. Doğu Karadeniz Bölgesi KBB Derneği Aylık Toplantısı. 8 Mayıs 2004. Giresun (Konferans)
 • Fasial Paralizi Olgu Tartışmaları. TKBB BBC Vakfı 2. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2004 Adana. (Panel Konuşmacısı)
 • Periferik fasial sinir paralizilerinde yaklaşım ve tedavi politikaları. TKBB BBC Vakfı 2. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2004 Adana. (Kurs)
 • Kapalı teknik timpanoplastilerde rekürran ve rezidü azaltıcı yöntemler TKBB BBC Vakfı 2. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2004 Adana. (Kurs)
 • İntratimpanik ilaç uygulamaları. (Panelist) Nörotoloji Paneli. 3. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. 7-11 Nisan 2004 Denizli.
 • Vestibüler hastalıkların tanısında son gelişmeler. (Konferans) Başkent Üniversitesi KBB ABD Vestibüler Rehabilitasyon Kursu. 23-24 Ocak 2004 Konya.
 • Stapedektomide sorunlar, revizyonlar, beklentiler. (Konferans) TKBBV Eğitim Programları ? 13 Ocak 2004 ? İstanbul
 • Meniere hastalığında minimal invaziv yaklaşımlar. (Panelist) KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı. 11-13 Aralık 2003 Ankara.
 • Videonistagmografi. (Konferans) 2. Kohlear İmplantasyon ve Nörotoloji Sempozyumu. 5-6 Aralık 2003 İstanbul.
 • Fasial Paralizlerde tedavi stratejileri. (Konferans) Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği aylık toplantısı. 19 Kasım 2003 Bursa
 • Otoskleroz. (Panelist) GATA Otoloji Nöro-Otoloji Günleri. 6-8 Kasım 2003 Ankara
 • Periferik fasial sinir paralizilerinde yaklaşım ve tedavi politikaları. (Kurs). 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Stapedektomi operasyonlarında karşılaşılan güçlükler ve çözümleri. (Kurs) 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Kapalı teknik timpanoplastilerde rekürrens ve rezidü azaltıcı yöntemler. (Kurs). 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Fasial sinir paralizilerinde tanı ve tedavi. (Panel yöneticisi). 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Oto-endoskopi (Konferans) Otoloji, nörotoloji video konferanslar dizisi. 19-20 Nisan 2003. Adana.
 • Akut otitis media ve effüzyonlu otitis media tedavisinde yenilikler (Panel konuşmacısı) III. Palandöken KBB Simpozyumu, 01-04 Mart 2003, Erzurum.
 • Kolesteatoma ve tedavisi (Kurs) Ankara ORL Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Çalışması 20 Şubat 2003
 • İdyopatik işitme kayıpları ve ilişkili sorunlar. (Panel konuşmacısı) 3. Türk Yunan Kulak Burun Boğaz Dernekleri ortak toplantısı. 5-8 Eylül 2002, Kuşadası.
 • Otoskleroz cerrahisi (Panel konuşmacısı) TKBBV Eğitim Programları ? 30 Nisan 2002 ? İstanbul
 • Otitis Mediada hasta takibi (Panel konuşmacısı) Uludağ 2002 KBB Günleri, 21-24 Mart 2002, Uludağ, Bursa
 • Perilenf fistülleri ( Moderatör) Otoskop Grup Toplantısı 12-14 Ekim 2001, Abant.
 • Fasial paralizilerde tedavi stratejileri (Konferans) 1. Kohlear İmplantasyon ve Nörotoloji Toplantısı, 7-9 Kasım 2001 İstanbul
 • Nazal konka hastalıklarının tedavisi (Panel konuşmacısı) Rinosinüzitlerin tedavisinde pratik yaklaşımlar, 27-29 Haziran, 2001. Ankara
 • Kolesteatom cerrahisinde otolojik endoskopi (Panel konuşmacısı) Kolesteatom Sempozyumu (Gazi Ü. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı) 6-7 Kasım 1995 Ankara.
 • KBB de Elektrofizyolojik Testler ve Diagnostik Değerleri: (Panel konuşmacısı) KBB de Elektrofizyolojik Testler ve Kohlear İmplantasyon Simpozyumu 18-20 Mayıs 1995 Kemer Antalya
 • Kafatabanı Cerrahisi Panel Tartışması (Panel konuşmacısı) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası 13-15 Mayıs 1992 İstanbul
 • Sensorinöral işitme kayıpları (Panel konuşmacısı) 21. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya
 • KBB Enfeksiyonlarının tedavisinde sefuroksim aksetil?in etkinliği. (Panel konuşmacısı) 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresinde ?Sefuroksim Aksetil? 1-4 Mayıs 1990 Kemer Antalya
 • Otoendoskopik girişimler (Konferans) Kronik Otitis Media Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu GATA 11-12 Mayıs 1998
Tıbbi Kadromuz
Etkinlik Takvimi
Basında KBB Klinik
Ameliyat Sonrası
Ödüller
Bunları Biliyor musunuz?
"Kortikosterodli (kortizonlu) burun spreylerinin uzun süreli (aylar hatta yıllar) kullanımlarında bile ciddi yan etkiler gözlenmez."
Eğitim Programlarımız