Ulusal Kongreler
 • Periferik vertigonun cerrahi tedavisi, (Panelist) Ulusal Otoloji Kongresi, 11-12 Mayıs 2012 ? Antalya
 • Revizyon stapes cerrahisi, Ulusal Otoloji Kongresi, (Panel moderasyonu) 11-12 Mayıs 2012 ? Antalya
 • Kolesteatom oluşumundan sorumlu faktörler tedavi planlamasında yönlendirici olablir mi? (Konferans) Eskişehir KBB Derneği Aylık Toplantısı, 08 Mayıs 2012
 • Otolojik cerrahi olgu sunumları (Panel Moderatörü) Mersin Üniversitesi KBB ABD Transtemporal, transpetrozal yaklaşımlar kadavra disseksiyon kursu. 2 Mayıs 2012
 • Travmatik fasiyal sinir paralizileri. (Panel Moderatörü) KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Uluslararası Kongresi. 26 Nisan 2012, Ankara
 • Stapedektomi ve Timpanoplasti operasyonları ? Kulak cerrahisi Kursu GATA 17-18 Nisan 2012
 • Otolojik Cerrahinin Felsefesi. Temporal Kemik Disseksiyon Kursu ? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Konferans ve Instructor) 13-15 Nisan 2012 ? İstanbul
 • Stapedektomi (Videokonferans) ) Çukurova KBB Derneği Videokonferanslar toplantı dizisi ? 31 Mart 2012
 • Kolesteatomlu olguya yaklaşım (Panelist) Çukurova KBB Derneği Videokonferanslar toplantı dizisi ? 31 Mart 2012
 • Vestibüler Rehabilitasyon (Konferans), Vertigoya Terapötik yaklaşım- Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 24 Mart 2012 ? Eskişehir
 • Kolesteatomlu Kronik Otitis Media ? Kapalı teknik yaklaşımları (Konferans) Otitis Media Sempozyumu ? Akdeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği 25 Şubat 2012 ? Ankara
 • Orta kulağa yaklaşım. Kadavra temporal kemik disseksiyon kursu (Konferans ve Instructor) İstanbul Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü 17-18 Şubat 2012
 • Kurs Eğitmeni, Başkanı ? 10 Aralık 2011 ? Bayındır Hastaneleri Vertigoya Pratik Yaklaşım Kursu -2 (ABOTT ve ERİŞÇİ Ortaklığı ile)
 • Panel moderatörü: Timpanoplasti teknikleri ? 25-26 Kasım 2011 ? Kohlear implantasyon ve Nörotoloji Kongresi, Adana
 • Panel: Vertigo cerrahisi ? 26-30 Ekim 2011 ? Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya
 • Eğitmen : Temporal Kemik Disseksiyon Kursu ? 7-8 Ekim 2011 İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul
 • Cerrahi kurs eğitmeni: GATA KBB Temel Otolojik Cerrahi Kursu ? 28-29 Haziran 2011, Ankara
 • Panel Moderatörü Sınırlı kolesteatomalar (KBB BBC Derneği Aylık Toplantısı) ? 4 Haziran 2011, Ankara
 • Moderatör: Otoloji ve Nörotoloji Derneği Kongresi ? 6 Mayıs 2011, Samsun
 • Konferans: Vertigo tanı ve tedavisinde ilk basamak (Aile hekimleri için) ? 29 Nisan 2011, Malatya
 • Konferans: Pediatrik kolesteatoma ? EONO toplantısı- 24 Nisan 2011, Aydın
 • Videokonferans: Travmatik fasiyal sinir paralizilerinde cerrahi ? Surgical Tecniques in ENT (KBB BBC Derneği Toplantısı) ? 22 Nisan 2011, Kuşadası
 • Panel moderatörü: Ani işitme kayıpları ? KBB Akademisi Toplantısı ? 16 Nisan 2011, Dalaman
 • Konferans: Attik kolesteatomuna yaklaşım ? Çukurova KBB Derneği Videokonferanslar topl. 19 Mart 2011, Adana
 • Konferans: Kolesteatom ? Mersin Üniversitesi Otoloji Kursu ? 9 Mart 2011, Mersin
 • Kurs: A dan Z ye Timpanoplasti (Hem toplantı Başkanı ve hem de Konuşmacı) ? 5 Mart 2011, Ankara
 • Konferans: Otoimmün işitme kayıpları ? Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı Aylık toplantısı konuk konuşmacı ? 22 Şubat 2011, İstanbul TKBBV Toplantı Salonu
 • Konferans: Vertigo tanı ve tedavisinde ilk basamak (Aile hekimleri için) ? 11 Şubat 2011, Ankara Crown Plaza Otel ,
 • Uluslararası İndeksler, Neden Önemli ? Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık ? 26 Kasım 2010 ? Ankara (TUBITAK) ? Konferans
 • Bilimsel araştırma etiği, ilkeleri ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Panelist
 • Kulak cerrahisinde fasiyal sinir ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Kurs sorumlusu
 • Ofis ortamında vestibüler testler ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Kurs sorumlusu
 • Kolesteatoma 29 Ekim 2010 ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Panel moderatörü
 • Temporal kemik disseksiyonu ? 31. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 27-30 Ekim 2010, Antalya ? Kurs sorumlusu
 • Meniere hastalığının güncel tedavisi ? 7.İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon sempozyumu ? 16 Ekim 2010, Bodrum ? Panel moderatörü
 • Objektif vestibüler testler ? Vertigo Akademi ? 30 Eylül-3 Ekim 2010, Girne ? Kurs eğitmeni
 • Elektronistagmografi ve Nistagmografi Uygulama ve Yorumlama ? Odyoloji Kongresi ? 26 Eylül 2010, İzmir ? Konferans
 • Timpanoplasti teknikleri ? Bayındır Hastanesi Eğitsel Aktivitesi ? 23 Eylül 2010, Ankara ? Kurs sorumlusu
 • Vertigoya Pratik Yaklaşım ? Bayındır Hastanesi Eğitsel Aktivitesi ? 18 Eylül 2010, Ankara ? Kurs sorumlusu
 • Otoimmün iç kulak hastalıklarının tanı ve tedavisi ? Fırat Dicle Havzası KBB Derneği toplantısı ? 16 Eylül 2010, Elazığ. ? Konferans
 • Kolesteatom nüksünde tanı yöntemleri ve çözüm yolları ? İstanbul KBB-BBC Derneği Toplantısı ?5 Haziran 2010, İstanbul ? Konferans
 • Kronik otitis media cerrahisinde işitme ? 3. Avrasya Tıp Günleri ? 21 Mayıs 2010, İstanbul
 • Effuzyonlu otitis media ? 1. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi ? 13-15 Mayıs 2010, Kıbrıs ? Panel Moderasyonu
 • Zor stapedektomiler ? 1. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi ? 13-15 Mayıs 2010, Kıbrıs ? Videokonferans
 • Revizyon stapedektomiler ? İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 21. Akademik Haftası (Politzer Videokonferans Sempozyumu ile birlikte) ? 10-12 Mayıs 2010, İstanbul Panel Moderasyonu
 • Kolesteatoma ? - İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi 21. Akademik Haftası (Politzer Videokonferans Sempozyumu ile birlikte) ? 10-12 Mayıs 2010, İstanbul Panel Moderasyonu
 • Meniere hastalığında güncel tedavi ? 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ? 8-10 Nisan 2010 ? Ankara, Konferans
 • Travmatik fasiyal paraliziler ? Adana KBB BBC Derneği Videokonferanslar (Otolarengolojide güncel konular) toplantısı ? 27-28 Mart 2010, Adana ? Konferans
 • Zor stapedektomiler ? SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ? Konferans ? 26 Mart 2010, Ankara ? Konferans
 • Otitis Media?da Kanıta Dayalı Tıp ? Uludağ KBB Günleri ? 12-14 Mart 2010, Bursa ? Panel moderasyonu
 • Konferans ? KOM? da Cerrahi Zamanlama : Endikasyonlar ve Teknikleri ? SB Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ? 12 Şubat 2010
 • Temporal Kemik Disseksiyonu . Türk KBB BBC Vakfı Aylık toplantısı ? 9 Şubat 2010 ? İstanbul
 • Timpanoplastilerde güncel yaklaşım Orta Karadeniz KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı?nın ortak toplantısı Konferans (Davetli konulmacı)15 Ocak 2010 ? ? Samsun
 • Otoskleroz. 21. Ulusal KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28-31 Ekim 2009. Belek ? Antalya. Panelist
 • Fasial Sinir: Kulak cerrahisinin kabusu. Güvenl, cerrahi için pratik notlar. 28-31 Ekim 2009. Belek ? Antalya. Kurs eğitmeni
 • Ofis ortamında vertigonun değerlendirilmesi ve tedavisi. 28-31 Ekim 2009. Belek ? Antalya. Kurs eğitmeni
 • Stapedektomide zor olgular. Gaziantep KBB Derneği Bilimsel Toplantısı. 13 Mayıs 2009 Gaziantep. Konferans
 • Otoloji ve nörotolojide geçmiş, günümüz ve gelecek. 2. Uluslararası yapay organlar ve destek sistemleri kongresi. 23-26 Nisan 2009. Antalya (Konferans)
 • Meniere hastalığı tanı ve tedavisi. Otoloji ve Nörotoloji Derneği Eğitsel Faaliyetleri IV: Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi. 14-15 Mart 2009 Ankara (Konferans)
 • Otoskleroz cerrahisinde zor olgular. Otoloji ve Nörotoloji Derneği Eğitsel Faaliyetleri IV: Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi. 14-15 Mart 2009 Ankara (Video Konferans)
 • İşitme kayıplı çocuğa yaklaşım. Türk KBB Vakfı Ankara Şubesi Aylık Eğitim Toplantısı. 12 Mart 2009, Ankara (Moderatör)
 • Kolesteatom tedavisi. Çukurova KBB BBC Derneği Videokonferanslar Toplantısı. 22-23 Mart 2008, Adana. (Panelist)
 • Pediatrik otitler ve timpanoplasti. Cerrhpaşa Akademik Haftası. 5-7 Mayıs 2008. İstanbul. (Panelist)
 • Meniere Hastalığında güncel tedavi. KBB BBC Derneği Uluslararası Toplantısı. 15-17 Myıs 2008. (Konferans)
 • Timpanoplastide prognostik faktörler. 4. Kohlear İmplantasyon; Otoloji; Nörotoloji ; Odyoloji Kongresi. 22-24 Kasım 2007, İzmir. (Lecture)
 • Çocuklarda vertigo. Otoloji Nörotoloji Derneği 2. Sempozyumu. 25-26 Ekim 2007, Ankara, (Lecture)
 • Kolesteatomlu kronik otitis mediada ossiküler rekonstruksiyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Günleri. 6-9 Eylül 2007, Çeşme İzmir. (Panelist)
 • Siz olsaydınız ne yapardınız? Ustaların görüşü. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Fırat Dicle Havzası Kulak Burun Boğaz Dernekleri 26. KBB Klinikleri Bölgesel Toplantısı. 29 Ağustos ? 2 Eylül 2007 Elazığ. (Panelist).
 • İşitme kayıplı çocuğa yaklaşım. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı ve Malatya Kulak Burun Boğaz Derneği 25. KBB Klinikleri Bölgesel Toplantısı. 20-22 Haziran 2007 Malatya (Moderatör)
 • Miringoplasti. 29. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya. (Kurs)
 • Kulak cerrahisinde fasial sinir ve travmatik fasial sinir paralizileri. 29. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya. (Kurs)
 • Kolesteatom tedavisinde rasyonel yaklaşım. 29. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007 Antalya. (Lecture)
 • Otoskleroz. 5. Akademi Toplantısı. 12-14 Nisan 2007 Samsun. (Panelist)
 • Zor stapedektomiler: Çözüm. Çukurova KulakBurun Boğaz Derneği ? Video Konferanslar 5. KBB de Güncel Konular. 31 Mart ? 1 Nisan 2007. Adana.
 • Kolesteatom tedavisinde minimal invaziv girişimler. Otoloji Nörotoloji Derneği Bilimsel Toplantıları: Otoloji ve Nörotolojide işitsel ? görsel konferanslar. 22-23 Aralık 2006, Ankara. (Lecture)
 • Denge bozukluklarında ENG ve VNG. Nörootoloji Simpozyumu II. 26-29 Ekim 2006 Antalya. (Lecture)
 • Denge bozukluğu olan hastaya yaklaşım. Nörootoloji Simpozyumu II. 26-29 Ekim 2006 Antalya. (Panelist)
 • Periferik Fasial Paralizide de tanı ve tedavi algoritması. Nörootoloji Simpozyumu II. 26-29 Ekim 2006 Antalya. (Panelist)
 • Meniere tedavisinde intratimpanik enjeksiyon. (Dr. Fazıl Necdet Ardıç ile birlikte) 4. Akademi Toplantısı. 13-15 Nisan 2006 Ankara. (Kurs)
 • Kolesteatoma (Attik kolesteatomlarına yaklaşım) ? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslararası toplantısı. 22-25 Mart 2006, Ankara (Panel Moderatörü)
 • Stapedektomi ? 3. Kohlear İmplantasyon Otoloji- Nörotoloji Odyoloji Kongresi 25-26 Aralık 2005, Ankara (Panelist)
 • Meniere hastalığı ? Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2005 toplantısı ? Vertigo. (Konferans)
 • Meniere hastalığı ? 5. Növiba Vertigo Sempozyumu. 30 Eylül ? 1 Ekim 2005 İstanbul (Konferans)
 • Stapes Cerrahisi ? Olgu tartışmaları. 8. GATA KBB Günleri. 15-18 Eylül 2005 Antalya. (Panel Moderatörü)
 • Fasial sinir lezyonları. 8. GATA KBB Günleri. 15-18 Eylül 2005 Antalya. (Panel Konuşmacısı)
 • Miringoplasti. 28. Uulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 21-26 Mayıs 2005 Antalya (Kurs)
 • Kolesteatomun tedavisinde kritik noktalar. 28. Uulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 21-26 Mayıs 2005 Antalya (Kurs)
 • Otoloji ve nörotoloji: Dün, bugün ve geleceğe bakış. TKBB BBC Vakfı 3. Akademi Toplantısı. 14-16 Nisan 2005, Çeşme ? İzmir (Konferans).
 • Kronik otitis media cerrahisi: Niçin ve nasıl? Otit Sempozyumu. 8 Ocak 2005 İstanbul. (Panel konuşmacısı)
 • Ossiküloplasti: Kişisel deneyimler. Ankara Otorinoaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Toplantısı. 25 Kasım 2004 Ankara (Panel Konuşmacısı)
 • Fasial paralizilerde güncel tedavi. Kulak Burun Boğazda Harvard Uygulamaları 2. Sempozyumu. 17-19 Mayıs 2004 İstanbul (Panel Konuşmacısı)
 • Fasial paralizlerde güncel tedavi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Kliniği Aylık Bilimsel Toplantısı. 12 Mayıs 2004.Kocaeli (Konferans)
 • Miringoplasti teknikleri. Doğu Karadeniz Bölgesi KBB Derneği Aylık Toplantısı. 8 Mayıs 2004. Giresun (Konferans)
 • Fasial Paralizi Olgu Tartışmaları. TKBB BBC Vakfı 2. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2004 Adana. (Panel Konuşmacısı)
 • Periferik fasial sinir paralizilerinde yaklaşım ve tedavi politikaları. TKBB BBC Vakfı 2. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2004 Adana. (Kurs)
 • Kapalı teknik timpanoplastilerde rekürran ve rezidü azaltıcı yöntemler TKBB BBC Vakfı 2. Akademi Toplantısı. 15-18 Nisan 2004 Adana. (Kurs)
 • İntratimpanik ilaç uygulamaları. (Panelist) Nörotoloji Paneli. 3. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi. 7-11 Nisan 2004 Denizli.
 • Vestibüler hastalıkların tanısında son gelişmeler. (Konferans) Başkent Üniversitesi KBB ABD Vestibüler Rehabilitasyon Kursu. 23-24 Ocak 2004 Konya.
 • Stapedektomide sorunlar, revizyonlar, beklentiler. (Konferans) TKBBV Eğitim Programları ? 13 Ocak 2004 ? İstanbul
 • Meniere hastalığında minimal invaziv yaklaşımlar. (Panelist) KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı. 11-13 Aralık 2003 Ankara.
 • Videonistagmografi. (Konferans) 2. Kohlear İmplantasyon ve Nörotoloji Sempozyumu. 5-6 Aralık 2003 İstanbul.
 • Fasial Paralizlerde tedavi stratejileri. (Konferans) Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği aylık toplantısı. 19 Kasım 2003 Bursa
 • Otoskleroz. (Panelist) GATA Otoloji Nöro-Otoloji Günleri. 6-8 Kasım 2003 Ankara
 • Periferik fasial sinir paralizilerinde yaklaşım ve tedavi politikaları. (Kurs). 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Stapedektomi operasyonlarında karşılaşılan güçlükler ve çözümleri. (Kurs) 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Kapalı teknik timpanoplastilerde rekürrens ve rezidü azaltıcı yöntemler. (Kurs). 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Fasial sinir paralizilerinde tanı ve tedavi. (Panel yöneticisi). 27. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.
 • Oto-endoskopi (Konferans) Otoloji, nörotoloji video konferanslar dizisi. 19-20 Nisan 2003. Adana.
 • Akut otitis media ve effüzyonlu otitis media tedavisinde yenilikler (Panel konuşmacısı) III. Palandöken KBB Simpozyumu, 01-04 Mart 2003, Erzurum.
 • Kolesteatoma ve tedavisi (Kurs) Ankara ORL Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Çalışması 20 Şubat 2003
 • İdyopatik işitme kayıpları ve ilişkili sorunlar. (Panel konuşmacısı) 3. Türk Yunan Kulak Burun Boğaz Dernekleri ortak toplantısı. 5-8 Eylül 2002, Kuşadası.
 • Otoskleroz cerrahisi (Panel konuşmacısı) TKBBV Eğitim Programları ? 30 Nisan 2002 ? İstanbul
 • Otitis Mediada hasta takibi (Panel konuşmacısı) Uludağ 2002 KBB Günleri, 21-24 Mart 2002, Uludağ, Bursa
 • Perilenf fistülleri ( Moderatör) Otoskop Grup Toplantısı 12-14 Ekim 2001, Abant.
 • Fasial paralizilerde tedavi stratejileri (Konferans) 1. Kohlear İmplantasyon ve Nörotoloji Toplantısı, 7-9 Kasım 2001 İstanbul
 • Nazal konka hastalıklarının tedavisi (Panel konuşmacısı) Rinosinüzitlerin tedavisinde pratik yaklaşımlar, 27-29 Haziran, 2001. Ankara
 • Kolesteatom cerrahisinde otolojik endoskopi (Panel konuşmacısı) Kolesteatom Sempozyumu (Gazi Ü. Tıp Fak. KBB Anabilim Dalı) 6-7 Kasım 1995 Ankara.
 • KBB de Elektrofizyolojik Testler ve Diagnostik Değerleri: (Panel konuşmacısı) KBB de Elektrofizyolojik Testler ve Kohlear İmplantasyon Simpozyumu 18-20 Mayıs 1995 Kemer Antalya
 • Kafatabanı Cerrahisi Panel Tartışması (Panel konuşmacısı) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı XII. Akademik Haftası 13-15 Mayıs 1992 İstanbul
 • Sensorinöral işitme kayıpları (Panel konuşmacısı) 21. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi, 5-12 Ekim 1991, Antalya
 • KBB Enfeksiyonlarının tedavisinde sefuroksim aksetil?in etkinliği. (Panel konuşmacısı) 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresinde ?Sefuroksim Aksetil? 1-4 Mayıs 1990 Kemer Antalya
 • Otoendoskopik girişimler (Konferans) Kronik Otitis Media Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu GATA 11-12 Mayıs 1998
Tıbbi Kadromuz
Etkinlik Takvimi
Basında KBB Klinik
Ameliyat Sonrası
Ödüller
Bunları Biliyor musunuz?
"Kulak kirinin temizlenmesi alışkanlık yapmaz."
Eğitim Programlarımız