Basınç Problemi

Uçakta kulağınız mı ağrıdı? Hızla rampa çıkarken kulağınızda tıkanıklık mı hissediyorsunuz?

Orta kulak havalanan bir boşluktur. Her ne kadar dış ortamdan kulak zarı vasıtası ile ayrılmakta ise de zarın iki tarafındaki hava basıncının bir birine eşit olması gerekir.

Bu basınç eşitlenmesi temelde Östaki Borusu tarafından sağlanır ancak orta kulak döşemesindeki (mukoza) kan damarlarının da bu basınç dengelemesinde etkisi vardı. İnce damarların içindeki kanın taşıdığı oksijen de orta kulak parsiyel oksijen basıncına katkıda bulunur.

Östaki borusunun iki kompartımanı vardır. Kemik ve kıkırdak. Kemik kısım sadece geçirgen kısımdır. Havayı orta kulağa iletir.

Kıkırdak kısım ise aktif kısımdır ve buraya iki tane de yutkunma ile ilgisi olan kas yapışır.

Östaki borusunun fonksiyon bozukluklarının nerede ise tamamı bu kıkırdak kısım odaklıdır.

Şimdiye dek bu kıkırdak kısmayönelik birçok cerrahi denenmiş lazer uygulanmış bu yaklaşımlar başarılı olamamıştır.

Son senelerde geliştirilen balon kateterin kullanılması ile Östaki Borusunun kıkırdak kısmının genişletilmesi ve orta kulağın havalandırılması sorunlarının tedavisinde önemli bir gelişme sağlanmıştır.

Balon kateterin 2 dakika süre ile 10 bar basınç ile Östaki Borusu kıkırdak kısmına uygulanması ile % 85 lere varan oranlarda iyileşme sağlanabilmiştir.

Bu gelişme kronik orta kulak basınç problem yaşayan hastalar için bir müjdeniteliğindendir.